Brist på utbildad personal drabbar elever med språkstörning - JP Infonet

Brist på utbildad personal drabbar elever med språkstörning

Brist på specialpedagoger och logopeder och brister i kunskap är en utmaning för skolor när de ska ge elever med språkstörning rätt anpassningar och stöd. Det visar en nationell kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten gjort bland skolhuvudmän och skolledare. 

Språkstörning är en typ av funktionsnedsättning som gör att det är svårt att prata och förstå vad andra säger. Det kan också handla om svårigheter att förstå skrivna texter. Ofta behöver elever med en språkstörning mycket stöd i skolan eftersom kommunikation är så avgörande för lärandet.

skola_sprakstorning16x9.jpg

Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggning av hur stödet för elever med språkstörning ser ut visar att många skolor har bristande kunskaper om den här gruppen, både att den finns och vilken typ av stöd de här eleverna ska få.

Kartläggningen visar också att stödet till elever som har en språkstörning varierar stort mellan olika skolor. Skolor har olika tillgång till den kompetens de behöver för att ge dem rätt stöd.

Med kartläggningen som grund utvecklar Specialpedagogiska skolmyndigheten nu stödet till skolorna. Lärarna få möjlighet till utbildning i större utsträckning, bland annat genom webbaserad kompetensutveckling och tematräffar runt om i landet.

Senast uppdaterad 16 okt 2018

Mer om Skola
Utbildningar
  • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

    Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området