Brist på utbildad personal drabbar elever med språkstörning

Brist på specialpedagoger och logopeder och brister i kunskap är en utmaning för skolor när de ska ge elever med språkstörning rätt anpassningar och stöd. Det visar en nationell kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten gjort bland skolhuvudmän och skolledare. 

Språkstörning är en typ av funktionsnedsättning som gör att det är svårt att prata och förstå vad andra säger. Det kan också handla om svårigheter att förstå skrivna texter. Ofta behöver elever med en språkstörning mycket stöd i skolan eftersom kommunikation är så avgörande för lärandet.

skola_sprakstorning16x9.jpg

Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggning av hur stödet för elever med språkstörning ser ut visar att många skolor har bristande kunskaper om den här gruppen, både att den finns och vilken typ av stöd de här eleverna ska få.

Kartläggningen visar också att stödet till elever som har en språkstörning varierar stort mellan olika skolor. Skolor har olika tillgång till den kompetens de behöver för att ge dem rätt stöd.

Med kartläggningen som grund utvecklar Specialpedagogiska skolmyndigheten nu stödet till skolorna. Lärarna få möjlighet till utbildning i större utsträckning, bland annat genom webbaserad kompetensutveckling och tematräffar runt om i landet.

Publicerad 16 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

85,2 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 85,0 procent år 2022.

2 okt 2023

Vår skoljurist svarar på frågan här!

2 okt 2023

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023