Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Brist på utbildad personal drabbar elever med språkstörning

Brist på specialpedagoger och logopeder och brister i kunskap är en utmaning för skolor när de ska ge elever med språkstörning rätt anpassningar och stöd. Det visar en nationell kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten gjort bland skolhuvudmän och skolledare. 

Språkstörning är en typ av funktionsnedsättning som gör att det är svårt att prata och förstå vad andra säger. Det kan också handla om svårigheter att förstå skrivna texter. Ofta behöver elever med en språkstörning mycket stöd i skolan eftersom kommunikation är så avgörande för lärandet.

skola_sprakstorning16x9.jpg

Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggning av hur stödet för elever med språkstörning ser ut visar att många skolor har bristande kunskaper om den här gruppen, både att den finns och vilken typ av stöd de här eleverna ska få.

Kartläggningen visar också att stödet till elever som har en språkstörning varierar stort mellan olika skolor. Skolor har olika tillgång till den kompetens de behöver för att ge dem rätt stöd.

Med kartläggningen som grund utvecklar Specialpedagogiska skolmyndigheten nu stödet till skolorna. Lärarna få möjlighet till utbildning i större utsträckning, bland annat genom webbaserad kompetensutveckling och tematräffar runt om i landet.

Publicerad 16 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy