Branschskolor ska ge ökade möjligheter till yrkesutbildning i hela landet

Intresset för yrkesutbildningar har minskat och vi riskerar en framtida brist på kompetent personal i många branscher. I en proposition föreslår regeringen att det ska skapas bättre möjligheter att erbjuda yrkesutbildningar på fler platser i landet.

Många branscher uttrycker oro för sin framtida kompetensförsörjning. Statistik visar att det kan saknas upp till 100 000 gymnasialt yrkesutbildade år 2025.


Regeringens proposition innehåller ett förslag om försöksverksamhet med branschskolor.

För att stärka kompetensförsörjningen föreslår regeringen en försöksverksamhet med branschskolor. Förslaget innebär att gymnasieskolor ska kunna erbjuda yrkesutbildning även om elevunderlaget inte räcker för att ge alla yrkeskurser i den egna skolan.

Vissa yrkeskurser ska kunna ges på en branschskola där eleverna kan läsa delar av sin yrkesutbildning. Det innebär att elever kan bo kvar hemma under huvuddelen av sin utbildning. Eleverna ska få bättre möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

En huvudman för en gymnasieskola som ingår avtal med en branschskola ska kunna söka statsbidrag för att ersätta branschskolan.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2018. Försöksverksamheten föreslås pågå under fem år.

Håll dig uppdaterad på det skoljuridiska området, testa JP Skolnet idag!

Senast uppdaterad 24 mar 2017

Mer om Skola

Utbildningar

  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Denna halvdagskurs fokuserar på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

    Stockholm ½-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området