Branschskolor ska ge ökade möjligheter till yrkesutbildning i hela landet - JP Infonet

Branschskolor ska ge ökade möjligheter till yrkesutbildning i hela landet

Intresset för yrkesutbildningar har minskat och vi riskerar en framtida brist på kompetent personal i många branscher. I en proposition föreslår regeringen att det ska skapas bättre möjligheter att erbjuda yrkesutbildningar på fler platser i landet.

Många branscher uttrycker oro för sin framtida kompetensförsörjning. Statistik visar att det kan saknas upp till 100 000 gymnasialt yrkesutbildade år 2025.


Regeringens proposition innehåller ett förslag om försöksverksamhet med branschskolor.

För att stärka kompetensförsörjningen föreslår regeringen en försöksverksamhet med branschskolor. Förslaget innebär att gymnasieskolor ska kunna erbjuda yrkesutbildning även om elevunderlaget inte räcker för att ge alla yrkeskurser i den egna skolan.

Vissa yrkeskurser ska kunna ges på en branschskola där eleverna kan läsa delar av sin yrkesutbildning. Det innebär att elever kan bo kvar hemma under huvuddelen av sin utbildning. Eleverna ska få bättre möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

En huvudman för en gymnasieskola som ingår avtal med en branschskola ska kunna söka statsbidrag för att ersätta branschskolan.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2018. Försöksverksamheten föreslås pågå under fem år.

Håll dig uppdaterad på det skoljuridiska området, testa JP Skolnet idag!

Senast uppdaterad 24 mar 2017

Mer om Skola
Utbildningar
 • Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen är uppdaterad med de nya regler från 1 jan 2019 om utökad prövning av enskild huvudman för förskola.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

  Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området