Föräldrar som åkt utomlands med skolpliktiga barn får betala 16 000 kronor per vecka

Två föräldrar som åkt utomlands med sina skolpliktiga barn döms att betala vite på drygt 16 000 kronor i veckan tills barnen är tillbaka i skolbänken. 

Åkte på semester trots att ledigheten inte blivit godkänd

Föräldrarna hade ansökt om ledighet vid flera tillfällen innan resan, men inte fått den beviljad. Trots detta åkte föräldrarna på tre veckors semester i Mexiko och tog med sig sina två skolpliktiga barn. Väl i utlandet kom pandemin och familjen kom inte hem. Istället stannade familjen i Mexiko i cirka fyra månader. Redan innan resan hade föräldrarna skrivit in barnen i svenska skolan i Mexiko så kommunen hade på känn att föräldrarna inte skulle se till att barnen fullgjorde sin skolplikt.

Utbildningsnämnden förelade vite

Utbildningsnämnden förelade föräldrarna att se till att eleverna fullgjorde sin skolplikt. Föreläggandet förenades med vite där utbildningsnämnden beslutade att förelägga pappan ett löpande vite om 7 644 kronor per vecka och mamman ett löpande vite om 8 694 kronor per vecka tills dess att deras döttrar återigen fullgjorde sin skolplikt. Nämnden ansökte om att domstolen skulle döma ut vitet redan efter att eleverna varit frånvarande i en vecka.

Förvaltningsrätten instämde i vitesbeloppet

Förvaltningsrätten gick på nämndens linje och förpliktade föräldrarna att betala vite med ansökt belopp.

Kammarrätten fastslog grunden för vitet

Först i kammarrätten lämnade föräldrarna in ett läkarintyg som styrkte sjukdom för barnen under några av dagarna. Kammarrätten konstaterar att det i övrigt inte har kommit fram några giltiga skäl för frånvaron. Familjen var fortfarande kvar i Mexiko och föräldrarna hade inte gjort vad som krävts av dem för att säkerställa att döttrarna fullgjorde sin skolplikt.

Därför menar kammarrätten att det finns grund att döma ut vitena på drygt 16 000 kronor i veckan.

Senast uppdaterad 10 mar 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området