Bemanningsföretag diskriminerade kvinna med funktionsnedsättning

Arbetsdomstolen konstaterar att ett bemanningsföretag diskriminerade en kvinna när hon nekades deltidsarbete för att hon endast hade 50 procents funktionsförmåga, och därför inte uppfyllde kravet på annan sysselsättning.

Bakgrund

En kvinna med funktionsnedsättning sökte deltidsarbete hos ett bemanningsföretag. För den aktuella deltidstjänsten efterfrågade bolaget bland annat personer med ”annan huvudsaklig sysselsättning”. Efter att kvinnan informerat bolaget om att hon hade sjukersättning på halvtid fick hon beskedet att hon inte kunde komma i fråga för anställning, då hon inte uppfyllde kraven i kollektivavtalet.

Arbetsgivaren hänvisade till ett krav i kollektivavtalet som innebar att en person, för att kunna få en sådan deltidsanställning, skulle ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent. Kravet på annan huvudsaklig sysselsättning har i avtalet även specificerats som att arbetstagaren har annan anställning, bedriver aktiv näringsverksamhet eller av annat yrkesmässigt skäl inte kan stå till arbetsgivarens förfogande i större utsträckning än deltid.

Arbetsdomstolen bedömning

Arbetsdomstolen, AD, konstaterar att ett sådant krav särskilt missgynnar personer med den typ av funktionsnedsättning, i form av nedsatt arbetsförmåga, som den aktuella kvinnan har.

Kravet anses även vara för långtgående för att uppfylla kollektivavtalsparternas syfte med avtalet, vilket har varit att motverka missbruk i form av ett behovsstyrt bemanningsarbete där arbetstagare inte har lön mellan uppdragen.

Även om de angivna syftena i sig är berättigade anser AD att sysselsättningskravet inte är lämpligt och nödvändigt för att uppnå dessa syften. Bolaget har därför utsatt kvinnan för indirekt diskriminering och ska betala 110 000 kronor i diskrimineringsersättning till henne.

Publicerad 26 jun 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

En underläkare ansåg sig diskriminerad på grund av ålder, etnicitet, modersmål och utländsk examen när han inte fick AT-tjänstgöring. Tingsrätten konstaterar att underläkarens personliga brev är mycket allmänt hållet i jämförelse med de kandidater som har kallats till intervju. Mannen kan därför inte anses ha varit i en jämförbar situation med övriga sökanden.

14 apr 2022

En kommun beslutade att personer som av religiösa eller kulturella skäl vägrar hälsa på det motsatta könet genom traditionell handhälsning inte ska anställas av kommunen. Förvaltningsrätten river upp beslutet eftersom det strider mot religionsfriheten och utgör diskriminering.

8 apr 2022

EU har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Vad innebär det för ukrainska personer som kommer till Sverige och vill arbeta? Vår jurist och redaktör Emma Wallin svarar på frågan.

17 mar 2022