Avskedad generaldirektör vann i Arbetsdomstolen

Det var fel av regeringen att avskeda Transportstyrelsens tidigare generaldirektör. Det beskedet har Arbetsdomstolen nu kommit fram till i en omfattande dom. 

arbetsliv_Avskedad_generaldirektor_vann_i_Arbetsdomstolen_16x9.jpg

Det var i januari 2017 som generaldirektören fick lämna sitt uppdrag och under sommaren 2017 blev hon avskedad från sin tjänst i regeringskansliet. Bakgrunden till avskedandet var att generaldirektören under perioden maj till september 2015 fattade beslut om avsteg från gällande lagstiftning. Det ledde bland annat till att två lagringstekniker i Tjeckien fick behörighet till Transportstyrelsens IT-system, utan att de var säkerhetsprövade. Arbetsdomstolen, AD, har funnit att detta var i strid med säkerhetsskyddslagen.

Enligt AD har staten dock inte bevisat att generaldirektören begått brottet vårdslöshet med hemlig uppgift. Det är inte bevisat att hemliga uppgifter i form av uppgifter om kvalificerade skyddsidentiteter röjts till de två lagringsteknikerna. Frågan om avskedandet av generaldirektören var riktigt har därför bedömts utifrån att hon inte begått brott.

AD anser att generaldirektören som chef för Transportstyrelsen allvarligt – men inte avsiktligt – har brustit i den aktsamhet som staten kan förvänta sig av en myndighetschef. AD har bedömt allvaret i agerandet och brist på agerande och vägt detta mot situationen hos myndigheten. 

Domstolen konstaterar att myndigheten, redan när generaldirektören tillträdde, inte hade tillräckliga kunskaper om att hemliga uppgifter kunde vara tillgängliga från flera håll i IT-systemet och otillräckliga kunskaper om säkerhetsskyddsfrågor, frågor som borde varit klarlagda redan vid upphandlingen och innan beslut om en ny leverantör av IT-driften. Tidsplanen för att lämna över driften till den nya leverantören var redan klar och orealistisk.

AD kommer sammanfattningsvis fram till att det har funnits skäl att kritisera generaldirektörens agerande, men omständigheterna har sammantaget inte varit sådana att det har funnits grund för avsked.

Avskedandet var alltså olagligt och generaldirektören återfår sin anställning i Regeringskansliet. 

Karin Otterheim
Redaktör och rådgivare, jurist

Publicerad 15 mar 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

En underläkare ansåg sig diskriminerad på grund av ålder, etnicitet, modersmål och utländsk examen när han inte fick AT-tjänstgöring. Tingsrätten konstaterar att underläkarens personliga brev är mycket allmänt hållet i jämförelse med de kandidater som har kallats till intervju. Mannen kan därför inte anses ha varit i en jämförbar situation med övriga sökanden.

14 apr 2022

En kommun beslutade att personer som av religiösa eller kulturella skäl vägrar hälsa på det motsatta könet genom traditionell handhälsning inte ska anställas av kommunen. Förvaltningsrätten river upp beslutet eftersom det strider mot religionsfriheten och utgör diskriminering.

8 apr 2022

EU har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Vad innebär det för ukrainska personer som kommer till Sverige och vill arbeta? Vår jurist och redaktör Emma Wallin svarar på frågan.

17 mar 2022