Avskedad generaldirektör vann i Arbetsdomstolen

Det var fel av regeringen att avskeda Transportstyrelsens tidigare generaldirektör. Det beskedet har Arbetsdomstolen nu kommit fram till i en omfattande dom. 

arbetsliv_Avskedad_generaldirektor_vann_i_Arbetsdomstolen_16x9.jpg

Det var i januari 2017 som generaldirektören fick lämna sitt uppdrag och under sommaren 2017 blev hon avskedad från sin tjänst i regeringskansliet. Bakgrunden till avskedandet var att generaldirektören under perioden maj till september 2015 fattade beslut om avsteg från gällande lagstiftning. Det ledde bland annat till att två lagringstekniker i Tjeckien fick behörighet till Transportstyrelsens IT-system, utan att de var säkerhetsprövade. Arbetsdomstolen, AD, har funnit att detta var i strid med säkerhetsskyddslagen.

Enligt AD har staten dock inte bevisat att generaldirektören begått brottet vårdslöshet med hemlig uppgift. Det är inte bevisat att hemliga uppgifter i form av uppgifter om kvalificerade skyddsidentiteter röjts till de två lagringsteknikerna. Frågan om avskedandet av generaldirektören var riktigt har därför bedömts utifrån att hon inte begått brott.

AD anser att generaldirektören som chef för Transportstyrelsen allvarligt – men inte avsiktligt – har brustit i den aktsamhet som staten kan förvänta sig av en myndighetschef. AD har bedömt allvaret i agerandet och brist på agerande och vägt detta mot situationen hos myndigheten. 

Domstolen konstaterar att myndigheten, redan när generaldirektören tillträdde, inte hade tillräckliga kunskaper om att hemliga uppgifter kunde vara tillgängliga från flera håll i IT-systemet och otillräckliga kunskaper om säkerhetsskyddsfrågor, frågor som borde varit klarlagda redan vid upphandlingen och innan beslut om en ny leverantör av IT-driften. Tidsplanen för att lämna över driften till den nya leverantören var redan klar och orealistisk.

AD kommer sammanfattningsvis fram till att det har funnits skäl att kritisera generaldirektörens agerande, men omständigheterna har sammantaget inte varit sådana att det har funnits grund för avsked.

Avskedandet var alltså olagligt och generaldirektören återfår sin anställning i Regeringskansliet. 

Karin Otterheim
Redaktör och rådgivare, jurist

Senast uppdaterad 15 mar 2019

Mer om Arbetsrätt
Utbildningar
  • Är du chef och har personalansvar eller jobbar du med HR-frågor inom offentlig sektor, och vill lära dig med om praktiskt dataskyddsarbete inom kommunledning eller förvaltning är det här en kurs för dig.

    Helsingborg 1-dagskurs Kursledare: Laura Gashi, Emma Svärd
  • Kursen riktar sig till chefer och anställda som behöver kännedom om vilka lagar och föreskrifter som gäller och som behöver ta ett strategiskt och systematiskt grepp om hur man arbetar förebyggande och åtgärdande kring problem med hot, våld och trakasserier i sin organisation.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Susanne Strand, Jessica Deinoff

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området