Logga in

Glömt ditt lösenord?

Avskedad generaldirektör vann i Arbetsdomstolen

Det var fel av regeringen att avskeda Transportstyrelsens tidigare generaldirektör. Det beskedet har Arbetsdomstolen nu kommit fram till i en omfattande dom. 

arbetsliv_Avskedad_generaldirektor_vann_i_Arbetsdomstolen_16x9.jpg

Det var i januari 2017 som generaldirektören fick lämna sitt uppdrag och under sommaren 2017 blev hon avskedad från sin tjänst i regeringskansliet. Bakgrunden till avskedandet var att generaldirektören under perioden maj till september 2015 fattade beslut om avsteg från gällande lagstiftning. Det ledde bland annat till att två lagringstekniker i Tjeckien fick behörighet till Transportstyrelsens IT-system, utan att de var säkerhetsprövade. Arbetsdomstolen, AD, har funnit att detta var i strid med säkerhetsskyddslagen.

Enligt AD har staten dock inte bevisat att generaldirektören begått brottet vårdslöshet med hemlig uppgift. Det är inte bevisat att hemliga uppgifter i form av uppgifter om kvalificerade skyddsidentiteter röjts till de två lagringsteknikerna. Frågan om avskedandet av generaldirektören var riktigt har därför bedömts utifrån att hon inte begått brott.

AD anser att generaldirektören som chef för Transportstyrelsen allvarligt – men inte avsiktligt – har brustit i den aktsamhet som staten kan förvänta sig av en myndighetschef. AD har bedömt allvaret i agerandet och brist på agerande och vägt detta mot situationen hos myndigheten. 

Domstolen konstaterar att myndigheten, redan när generaldirektören tillträdde, inte hade tillräckliga kunskaper om att hemliga uppgifter kunde vara tillgängliga från flera håll i IT-systemet och otillräckliga kunskaper om säkerhetsskyddsfrågor, frågor som borde varit klarlagda redan vid upphandlingen och innan beslut om en ny leverantör av IT-driften. Tidsplanen för att lämna över driften till den nya leverantören var redan klar och orealistisk.

AD kommer sammanfattningsvis fram till att det har funnits skäl att kritisera generaldirektörens agerande, men omständigheterna har sammantaget inte varit sådana att det har funnits grund för avsked.

Avskedandet var alltså olagligt och generaldirektören återfår sin anställning i Regeringskansliet. 

Karin Otterheim
Redaktör och rådgivare, jurist

Publicerad 15 mar 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy