Avbildning av konstverk online

Vad innebär domen i Wikimediamålet för innehavare och användare av digitala bilddatabaser online? JP Infonets expert Daniel Tornberg redogör för de praktiska konsekvenserna av beslutet i denna analys.

Enligt lagen om upphovsrätt får konstverk avbildas, exempelvis genom fotografering, om de är stadigvarande placerade på allmän plats utomhus. Högsta domstolen har meddelat beslut i Wikimediamålet och förklarat att 24 § URL inte ger rätt att överföra fotografier som innehåller sådana konstverk till allmänheten via internet.

Beslutet får långtgående konsekvenser för alla digitala bildbanker med fotografier som innehåller denna typ av konstverk eftersom de måste rättighetsklareras för att kunna användas. Beslutet innebär också att den som skall använda fotografier av angivet slag måste tillförsäkra sig om att tillstånd för användningen finns. JP Infonets expert advokat Daniel Tornberg redogör för beslutets innebörd och dess praktiska konsekvenser.

Ladda ner dokumentet för att läsa hela analysen. 

Publicerad 26 jan 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021

Den 15 december 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny förordning om digitala förmedlingstjänster (DSA). Professor Jan Rosén analyserar här förslaget.

22 mar 2021