Arbetsmarknaden 2018

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Sverige fortsatte att sjunka under 2018.

arbetsliv_Arbetsmarknaden_2018_16x9.jpg

– Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark och vår prognos för utvecklingen på arbetsmarknaden visar på en fortsatt god efterfrågan på arbetskraft under 2019, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet inskrivna arbetslösa har minskat för både kvinnor och män – inrikes och utrikes födda och oavsett utbildningsnivå – jämfört med december 2017. Samtidigt saknar en stor del av de inskrivna arbetslösa den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Insatser såsom reguljär utbildning, subventionerade anställningar och lägre trösklar in på arbetsmarknaden ska minska risken att personer fastnar utan arbete under en längre tid.

Statistik från december 2018


Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2017.

 • 7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 344 413 personer (365 889) varav 44 991 inom etablering (57 600).
 • 8,7 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (10,1).* Sammanlagt 46 728 ungdomar (53 297) varav 7 556 inom etablering (10 801).
 • 185 712 personer var öppet arbetslösa (198 500).
 • 158 701 personer deltog i program med aktivitetsstöd (167 389).
 • 22 581 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (23 288).
 • 23 524 personer fick arbete (27 522) varav 682 inom etablering (1 920).
 • 2 940 personer varslades om uppsägning (3 015).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Publicerad 23 jan 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Vilka konsekvenser har användningen av AI i arbetslivet? Läs vår analys. 

20 dec 2023

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023