Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Arbetsgivaren oskyldig när arbetstagaren struntade i förmaningar

Bolaget hade visserligen inte gjort en tillräcklig riskbedömning av stenkrossen där olyckan inträffade. Men eftersom arbetstagaren klev över skyddsräcket trots tidigare förmaningar om att det var förbjudet så hade en korrekt riskbedömning inte gjort någon skillnad. Arbetsgivaren kan alltså inte lastas för olyckan. Det anser hovrätten som tillägger att en arbetsgivare inte kan hållas fullt ansvarig när arbetstagaren agerar på ett oväntat sätt.

arbetsliv_arbetsplatsolycka_16x9.jpg

Fastkilade stenar fick arbetstagaren vid krossverket att lämna sin operatörshytt, hoppa över det 90 centimeter höga skyddsräcket och kliva över hålet till den så kallade matarfickan. Men när han skulle ta tag i en av de fastkilade stenarna var olyckan framme och arbetstagaren föll ner i krosshålet. Kroppsskador och sex månaders sjukskrivning blev följden. Enligt arbetstagaren själv var olyckstillfället inte första gången han plockade bort fastkilade stenar på det sättet. Arbetsgivaren hade förbjudit honom att hoppa över skyddsräcket vid säkert tre tillfällen innan olyckan.

Om arbetsgivaren hade gjort en bättre riskbedömning av arbetet vid stenkrossen, och tydligt skrivit att det var förbjudet att hoppa över skyddsräcket, hade olyckan aldrig inträffat. Det menade åklagaren som ville att domstolen skulle döma ut företagsbot. Att arbetstagaren agerade som han gjorde trots att han visste att det var förbjudet spelar ingen roll för ansvarsfrågan enligt åklagaren.

Hovrätten håller med om att bolagets riskbedömning av stenkrossen inte var tillräcklig. Den borde ha varit tydligare. Däremot delar inte hovrätten åklagarens uppfattning om att arbetstagarens agerande saknar betydelse för arbetsgivarens ansvar. Om en arbetstagare exempelvis handlar på ett sätt som är högst oväntat kan knappast arbetsgivaren straffrättsligt ansvara fullt ut för detta handlande, även om arbetsgivaren brustit i vissa arbetsmiljöåtgärder.

Eftersom arbetstagaren valde att hoppa över skyddsräcket trots att han fått flera tillsägelser om att det var förbjudit drar hovrätten slutsatsen att det inte hade spelat någon roll om det framgick i den skriftliga riskbedömningen att detta inte var tillåtet. Arbetstagaren hade troligen gjort på precis samma sätt ändå. Det fanns alltså inte något samband mellan olyckan och bristen från arbetsgivarens sida. Hovrätten friar därför bolaget från åtalet om företagsbot.

Publicerad 18 sep 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy