Arbetsgivare kan få övervaka sin personals internetkommunikation

Användandet av sociala medier på arbetsplatsen och som ett verktyg i jobbet blir allt vanligare. Idag är arbetstagare mer eller mindre nåbara hela arbetsdagen och privat kommunikation under arbetstid är vanligt förekommande. I vilken utsträckning kan eller bör arbetsgivare kontrollera sina anställdas internetanvändande?

Nyligen avgjorde Europadomstolen en tvist där en arbetstagare fick sitt chattande på arbetstid övervakat av sin arbetsgivare. När det uppdagades att han chattat privat sades han upp. Arbetstagaren stämde och hävdade att han fått sin rätt till privatliv och korrespondens kränkt. Målet gick först upp i rumänsk domstol där arbetsgivaren fick rätt. När sedan ärendet överklagades och prövades i Europadomstolen fick det samma utfall. Europadomstolen menade att de rumänska domstolarna hade gjort en tillräcklig avvägning mellan rätten till privatliv och korrespondens och en arbetsgivares intresse av att kontrollera sin verksamhet. Domen innebär att det kan vara ok för en arbetsgivare att övervaka sin personals internetanvändande, under vissa omständigheter.

Vill du läsa domen samt referatet i sin helhet kan du ansöka om ett kostnadsfritt testkonto för JP Arbetsrättsnet. Är du redan kund kan du läsa domen och referatet direkt i tjänsten. 

Publicerad 27 jan 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023