Arbetsgivare kan få övervaka sin personals internetkommunikation

Användandet av sociala medier på arbetsplatsen och som ett verktyg i jobbet blir allt vanligare. Idag är arbetstagare mer eller mindre nåbara hela arbetsdagen och privat kommunikation under arbetstid är vanligt förekommande. I vilken utsträckning kan eller bör arbetsgivare kontrollera sina anställdas internetanvändande?

Nyligen avgjorde Europadomstolen en tvist där en arbetstagare fick sitt chattande på arbetstid övervakat av sin arbetsgivare. När det uppdagades att han chattat privat sades han upp. Arbetstagaren stämde och hävdade att han fått sin rätt till privatliv och korrespondens kränkt. Målet gick först upp i rumänsk domstol där arbetsgivaren fick rätt. När sedan ärendet överklagades och prövades i Europadomstolen fick det samma utfall. Europadomstolen menade att de rumänska domstolarna hade gjort en tillräcklig avvägning mellan rätten till privatliv och korrespondens och en arbetsgivares intresse av att kontrollera sin verksamhet. Domen innebär att det kan vara ok för en arbetsgivare att övervaka sin personals internetanvändande, under vissa omständigheter.

Vill du läsa domen samt referatet i sin helhet kan du ansöka om ett kostnadsfritt testkonto för JP Arbetsrättsnet. Är du redan kund kan du läsa domen och referatet direkt i tjänsten. 

Publicerad 27 jan 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Ska uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ske från bolagsstyrelse till VD och därefter vidare ut i organisationen i ett privat bolag? Läs juristens svar!

7 nov 2022

Det var diskriminering när en kommun i Västsverige avslutade provanställningen för en kvinna som var gravid. Den bedömningen gör DO som nu begär att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

3 nov 2022

Att leva med skyddade personuppgifter innebär en uppenbar risk för att uppgifterna röjs av arbetsgivaren eller av andra myndigheter. I denna analys beskriver vår expert Caroline Möncke Almberg hur man som arbetsgivare kan agera för att undvika att sprida personuppgifter i onödan.

13 sep 2022