Arbetsgivare kan få övervaka sin personals internetkommunikation

Användandet av sociala medier på arbetsplatsen och som ett verktyg i jobbet blir allt vanligare. Idag är arbetstagare mer eller mindre nåbara hela arbetsdagen och privat kommunikation under arbetstid är vanligt förekommande. I vilken utsträckning kan eller bör arbetsgivare kontrollera sina anställdas internetanvändande?

Nyligen avgjorde Europadomstolen en tvist där en arbetstagare fick sitt chattande på arbetstid övervakat av sin arbetsgivare. När det uppdagades att han chattat privat sades han upp. Arbetstagaren stämde och hävdade att han fått sin rätt till privatliv och korrespondens kränkt. Målet gick först upp i rumänsk domstol där arbetsgivaren fick rätt. När sedan ärendet överklagades och prövades i Europadomstolen fick det samma utfall. Europadomstolen menade att de rumänska domstolarna hade gjort en tillräcklig avvägning mellan rätten till privatliv och korrespondens och en arbetsgivares intresse av att kontrollera sin verksamhet. Domen innebär att det kan vara ok för en arbetsgivare att övervaka sin personals internetanvändande, under vissa omständigheter.

Vill du läsa domen samt referatet i sin helhet kan du ansöka om ett kostnadsfritt testkonto för JP Arbetsrättsnet. Är du redan kund kan du läsa domen och referatet direkt i tjänsten. 

Senast uppdaterad 27 jan 2016

Mer om Arbetsrätt
Utbildningar
  • Är du chef och har personalansvar eller jobbar du med HR-frågor inom offentlig sektor, och vill lära dig med om praktiskt dataskyddsarbete inom kommunledning eller förvaltning är det här en kurs för dig.

    Helsingborg 1-dagskurs Kursledare: Laura Gashi, Emma Svärd
  • Kursen riktar sig till chefer och anställda som behöver kännedom om vilka lagar och föreskrifter som gäller och som behöver ta ett strategiskt och systematiskt grepp om hur man arbetar förebyggande och åtgärdande kring problem med hot, våld och trakasserier i sin organisation.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Susanne Strand, Jessica Deinoff

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området