Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Arbetsgivare inte bunden av avtal om tillgodoräknad anställningstid

Fem arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist ansåg att de och bolaget ingått en bindande överenskommelse om att uppsägningstiden även skulle inkludera anställningstid hos deras tidigare arbetsgivare. AD konstaterar att arbetstagarna visserligen träffat överenskommelsen med en tidigare mellanchef, men att den inte är bindande för arbetsgivaren.

arbetsliv_Arbetsgivare_inte_bunden_av_avtal_om_tillgodoraknad_anstallningstid_16x9.jpg

Bakgrund


Fem arbetstagare blev, efter att de varslats om uppsägning på grund av arbetsbrist hos sin tidigare arbetsgivare, anställda hos ett nytt bolag. Men under sommaren 2017 blev arbetstagarna uppsagda på grund av arbetsbrist och deras uppsägningstid beräknades utifrån den anställningstid var och en hade hos den nya arbetsgivaren.

Tvisten gäller om arbetstagarna vid beräkningen av deras respektive uppsägningstid har haft rätt att tillgodoräkna sig sin anställningstid hos sin tidigare arbetsgivare och därmed haft rätt till ytterligare uppsägningstid och uppsägningslön. Förbundet menade att bolaget och arbetstagarna träffat en muntlig och bindande överenskommelse om rätt för arbetstagarna att få tillgodoräkna sig sin anställningstid hos den tidigare arbetsgivaren. Arbetsgivaren höll inte med. 

Arbetsdomstolen


Arbetsdomstolen, AD, kommer fram till att såväl arbetstagarna som en tidigare mellanchef hos arbetsgivaren lämnat förenliga uppgifter om att ett muntligt avtal ingåtts varigenom arbetstagarna skulle få tillgodoräkna sig anställningstiden hos sin tidigare arbetsgivare.

Däremot är det inte visat att den tidigare mellanchefen haft i uppdrag från ledningen att ingå en sådan överenskommelse med arbetstagarna. Dessutom, konstaterar AD, lämnades beskedet om överenskommelsen muntligen och närmast i förbigående vid ett hastigt sammanträffande med enbart några av de berörda arbetstagarna närvarande. Redan här borde arbetstagarna ha haft anledning att tvivla på att överenskommelsen var bindande. Men inte heller därefter, vid undertecknandet av anställningsavtalen, har arbetstagarna nämnt villkoret eller överenskommelsen.

Sammanfattningsvis konstaterar AD att arbetstagarna inte haft befogad anledning att lita till att chefen hade rätt att ingå en bindande överenskommelse om anställningsvillkoren och någon avtalsbundenhet för arbetsgivaren har därför inte uppkommit.

Arbetsgivaren är därför inte bunden att låta arbetstagarna, vid beräkningen av uppsägningstiden, tillgodoräkna sig anställningstiden hos den tidigare arbetsgivaren.

Karin Otterheim
Redaktör och rådgivare, jurist

Publicerad 19 feb 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy