Är det möjligt att avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid?

Enligt huvudregeln i lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, gäller en anställning tillsvidare. Lagen ger emellertid även möjlighet att anställa för begränsad tid. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid den avtalade anställningsperiodens utgång. Detta innebär att en tidsbegränsad anställning som huvudregel inte kan avslutas i förtid. Enligt 5 § LAS är det dock möjligt för arbetsgivaren och arbetstagaren att avtala om uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning.

Frågan som då uppstår är under vilka förutsättningar som parterna kan avtala om att en tidsbegränsad anställning ska kunna avslutas i förtid och vilka begränsningar som finns för sådana avtal i form av tvingande regler i LAS eller kollektivavtal. Svar på dessa frågor får du i den här analysen skriven av advokat Johan Sigeman och jur.kand. Zdravka Zulj vid Advokatbyrån Sigeman & Co. Analysen finns publicerad i JP Arbetsrättsnet. Är du ännu inte användare av JP Arbetsrättsnet, men vill ta del av denna och liknande analyser? Testa tjänsten kostnadsfritt!

Senast uppdaterad 3 jul 2015

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området