Användning av annans varumärke i reklam

Skydd för varumärken är i mångt och mycket en självklarhet för många företag och organisationer, men hur långt sträcker sig möjligheterna för en varumärkesinnehavare att hävda att ett intrång föreligger när någon annan använder varumärket? När är det till exempel tillåtet att använda någon annans varumärke i reklam? Ett typiskt exempel är en försäljare av en bil. Denne vill rimligtvis i sin marknadsföring kunna nämna vilka bilmärken försäljarens reservdelar passar till. Ett annat, något svårare exempel, vore en bilreklam där modellen som kör bilen bär ett par varumärkesskyddade solglasögon. Utgör förekomsten av solglasögonen ett intrång eller rör det sig om en för ringa användning för att den ska kunna förbjudas?

I NJA 2014 s. 580 berörde Högsta domstolen, HD, frågan om förutsättningarna för legitim användning av annans varumärke i reklam. Frågan rörde särskilt situationen när varumärket har en underordnad betydelse i reklamen, men reklamens avsändare och varumärkesinnehavaren är konkurrenter på samma marknad och varumärket används för identiska varor.

Bakrunden till målet var att företaget MonZon, som tillverkar och säljer byggnadsställningar, i sin egen produktkatalog inkluderat en bild på en byggnadsställning på vilken konkurrenten Layhers varumärke syntes. Delarna i MonZons och Layhers byggnadsställningar är nämligen till viss del kompatibla med varandra. Det rörde sig om en mindre bild på en sida i en katalog om totalt sextio sidor. Bilden var placerad bredvid två andra bilder på en sida om komponenter till systemställningar.

Layher, som är innehavare till varumärket LAYHER omfattande bland annat byggnadsställningar, menade att förekomsten av det egna varumärket i konkurrentens katalog gav intryck av ett kommersiellt samband mellan bolagen, och således utgjorde intrång.

Fortsätt läsa analysen genom att ladda ner den. 

Publicerad 8 jul 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021

Den 15 december 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny förordning om digitala förmedlingstjänster (DSA). Professor Jan Rosén analyserar här förslaget.

22 mar 2021