Anmälningar om allvarliga coronahändelser i arbetet ökar

På allt fler arbetsplatser larmar skyddsombud om brister i smittskydd eller begär att arbetet ska stoppas på grund av risker för personalens liv och hälsa. Skyddsombud har redan nu lagt fler skyddsstopp än under hela förra året. Arbetsgivare har också anmält att det inträffat nära 1 000 allvarliga tillbud kopplade till covid-19. Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket.

arbetsliv_Anmalningar_om_allvarliga_coronahandelser_i_arbetet_okar_16x9.jpg

Nära 1 000 allvarliga händelser i arbetet kopplat till covid-19 har anmälts till Arbetsmiljöverket. Antalet anmälningar som rör vård och omsorg sticker ut. Det är framförallt fyra län, där spridningen av viruset hittills varit stor, som har en ökning av anmälningar som rör vård och omsorg. 

 • 245 anmälningar i Södermanlands län
 • 149 anmälningar i Stockholms län
 • 71 anmälningar i Örebros län
 • 71 anmälningar i Hallands län

I anmälningarna rapporterar arbetsgivare bland annat om att sjuk- och undersköterskor har riskerat att bli smittade och sjuka efter att ha behandlat patienter som insjuknat i covid-19. I flera fall uppges också att det inte funnits tillräckligt med skyddsutrustning eller att utrustningen varit bristfällig.

Skyddsombud som begär ingripande eller att arbetet stoppas ökar

Arbetsmiljöverket har fått in runt 80 skyddsombudsstopp och drygt 140 begäran om åtgärder från skyddsombud, där de larmar om brister i smittskyddet kopplat till coronaviruset.

Nästan sju av tio skyddsombud som har anmält brister i arbetsmiljön, som arbetsgivaren inte rättat till och som begär att Arbetsmiljöverket ska gripa in med förbud eller föreläggande, jobbar inom transport eller kollektivtrafiken.

Främsta orsaken till att arbetet stoppas är att skyddsutrustning saknas 

Nära hälften av skyddsombudsstoppen handlar om tillgången till personlig skyddsutrustning i vård- och äldreomsorgen. Där har Arbetsmiljöverket i flera fall ställt krav på ansiktsvisir och vätskeavvisande munskydd, men hävt begäran om andningsskydd.

– Vi förstår att det finns en oro bland personalen i äldreomsorgen. Det viktigaste är att den lokala samverkan fungerar. Arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ska tillsammans gå igenom arbetsmomenten och identifiera riskerna för att kunna vidta de förebyggande åtgärder som krävs. Personalen ska ha det skydd de behöver för att kunna arbeta säkert, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Publicerad 19 maj 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023