Anmälningar om allvarliga coronahändelser i arbetet ökar

På allt fler arbetsplatser larmar skyddsombud om brister i smittskydd eller begär att arbetet ska stoppas på grund av risker för personalens liv och hälsa. Skyddsombud har redan nu lagt fler skyddsstopp än under hela förra året. Arbetsgivare har också anmält att det inträffat nära 1 000 allvarliga tillbud kopplade till covid-19. Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket.

arbetsliv_Anmalningar_om_allvarliga_coronahandelser_i_arbetet_okar_16x9.jpg

Nära 1 000 allvarliga händelser i arbetet kopplat till covid-19 har anmälts till Arbetsmiljöverket. Antalet anmälningar som rör vård och omsorg sticker ut. Det är framförallt fyra län, där spridningen av viruset hittills varit stor, som har en ökning av anmälningar som rör vård och omsorg. 

  • 245 anmälningar i Södermanlands län
  • 149 anmälningar i Stockholms län
  • 71 anmälningar i Örebros län
  • 71 anmälningar i Hallands län

I anmälningarna rapporterar arbetsgivare bland annat om att sjuk- och undersköterskor har riskerat att bli smittade och sjuka efter att ha behandlat patienter som insjuknat i covid-19. I flera fall uppges också att det inte funnits tillräckligt med skyddsutrustning eller att utrustningen varit bristfällig.

Skyddsombud som begär ingripande eller att arbetet stoppas ökar

Arbetsmiljöverket har fått in runt 80 skyddsombudsstopp och drygt 140 begäran om åtgärder från skyddsombud, där de larmar om brister i smittskyddet kopplat till coronaviruset.

Nästan sju av tio skyddsombud som har anmält brister i arbetsmiljön, som arbetsgivaren inte rättat till och som begär att Arbetsmiljöverket ska gripa in med förbud eller föreläggande, jobbar inom transport eller kollektivtrafiken.

Främsta orsaken till att arbetet stoppas är att skyddsutrustning saknas 

Nära hälften av skyddsombudsstoppen handlar om tillgången till personlig skyddsutrustning i vård- och äldreomsorgen. Där har Arbetsmiljöverket i flera fall ställt krav på ansiktsvisir och vätskeavvisande munskydd, men hävt begäran om andningsskydd.

– Vi förstår att det finns en oro bland personalen i äldreomsorgen. Det viktigaste är att den lokala samverkan fungerar. Arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ska tillsammans gå igenom arbetsmomenten och identifiera riskerna för att kunna vidta de förebyggande åtgärder som krävs. Personalen ska ha det skydd de behöver för att kunna arbeta säkert, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Senast uppdaterad 19 maj 2020

Mer om Arbetsrätt
Utbildningar
  • Är du chef och har personalansvar eller jobbar du med HR-frågor inom offentlig sektor, och vill lära dig med om praktiskt dataskyddsarbete inom kommunledning eller förvaltning är det här en kurs för dig.

    Helsingborg 1-dagskurs Kursledare: Laura Gashi, Emma Svärd
  • Kursen riktar sig till chefer och anställda som behöver kännedom om vilka lagar och föreskrifter som gäller och som behöver ta ett strategiskt och systematiskt grepp om hur man arbetar förebyggande och åtgärdande kring problem med hot, våld och trakasserier i sin organisation.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Susanne Strand, Jessica Deinoff

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området