Andelen behöriga elever ökar trots corona

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökar jämfört med föregående läsår. Samtidigt har fler avgångselever i gymnasieskolan tagit examen inom tre år. Resultaten har därmed förbättrats i båda skolformerna vilket tyder på att coronapandemin inte, som en del befarat, har påverkat resultaten negativt. Detta visar Skolverkets preliminära betygsstatistik.

 

Niondeklassare som blir behöriga till gymnasieskolan ökar

85,3 procent av eleverna var behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Motsvarande siffra året innan var 84,3 procent. I våras var 86,7 procent av flickorna behöriga och 84,0 procent av pojkarna. Andelen behöriga flickor ökade med 0,9 procentenheter medan pojkarnas behörighet ökade med 1,1 procentenheter jämfört med läsåret innan. 

– Det är viktigt att fler elever lyckas i grundskolan och kan påbörja ett gymnasieprogram, eftersom vi vet att en gymnasieutbildning har stor betydelse för elevernas framtid. Trots förbättringen är det nästan 15 procent av eleverna som inte är behöriga för gymnasiet. Det finns därför ingen anledning att sitta nöjd, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Större andel elever tar gymnasieexamen

Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på nationella program ökar jämfört med 2019 – från 76,6 till 78,1 procent. Andelen ökade på alla program förutom barn- och fritidsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och de riksrekryterande utbildningarna med egna examensmål. När det gäller högskolebehörigheten så var andelen i princip oförändrad – från 73,4 våren 2019 till 73,2 procent våren 2020.

– Det här är sjunde året i rad som andelen elever som tar gymnasieexamen ökar vilket är positivt eftersom examen öppnar upp utbildningsvägar och gör det lättare att få jobb. Gymnasieskolan har under våren bedrivits i huvudsak på distans. Genom våra uppföljningar har vi följt arbetet och sett att distansundervisningen på många håll fungerat mycket bra, vilket också statistiken vittnar om, säger Peter Fredriksson.

Senast uppdaterad 14 aug 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området