Ny tjänst inom arbetsmiljöområdet

JP Infonet kan idag presentera den nya juridiska informationstjänsten JP Arbetsmiljönet. Tjänsten riktar sig till dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller i övrigt har en samordnande roll inom arbetsmiljöområdet.

Med JP Arbetsmiljönet får du en komplett bevakning av vad som händer hos relevanta myndigheter och organisationer liksom övrig nyhetsmedia. Varje dag gör vi en omfattande omvärldsbevakning med fokus på nyheter som berör den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

– Genom JP Arbetsmiljönet breddar vi vårt utbud inom arbetsrätt. Tjänsten fokuserar helt på arbetsmiljöfrågor och vi tror att det finns ett behov på marknaden för denna tjänst då arbetsmiljöfrågorna förmodligen aldrig har varit så mycket i fokus som under 2014, inte minst när det gäller den psykosociala arbetsmiljön, säger Jessica Deinoff, biträdande redaktionschef på JP Infonet.

Tjänsten använder Googles sökmotor vilket ger dig en unik möjlighet att hitta den information du söker. Med ett fritextsök som täcker in varje ord i allt vårt material blir träffbilden precis och relevant. All information är digital och därför går det snabbt och enkelt att göra en sökning. Du får dessutom alltid förslag på relaterade sökningar och material.

I JP Arbetsmiljönet bevakar vi alla domar gällande arbetsmiljöbrott från de allmänna domstolarna och från förvaltningsdomstolarna hämtar vi in alla mål gällande förlägganden, förbud och utdömande av viten. I tjänsten finns även relevanta avgöranden från exempelvis Arbetsdomstolen och EU-domstolen. Samtliga avgöranden från de högre instanserna refereras av våra jurister.  Här hittar du även författningar och förarbeten av intresse för arbetsmiljöområdet samt myndighetsföreskrifter och vägledande dokument från till exempel Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen.

– Med JP Arbetsmiljönet får du ett verktyg som hjälper dig att hålla koll på alla juridiska aspekter inom arbetsmiljöområdet. Det senaste som händer inom området, vilka regler som gäller, alla domar, djuplodande analyser skrivna av framstående experter och mycket mer. Du får även tillgång till praktiska verktyg som mallar, checklistor och blanketter. Ja, allt som du som har arbetsmiljöansvar i någon form kan tänkas behöva, säger Jessica Deinoff.

Experter i tjänsten är Niklas Wallentin och Gunnar Bergström. Niklas Wallentin har en mångårig erfarenhet av arbetsrätt inom framför allt offentlig sektor genom sina tidigare arbeten som förbundsjurist på Lärarförbundet och som verksjurist på statliga myndigheter såsom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Gunnar Bergström har tidigare varit arbetsrättschef på Sveriges Kommuner och Landsting och föreläser inom arbetsrätt. Han är även expert i tjänsten JP Arbetsrättsnet.

Informationen som läggs in i JP Arbetsmiljönet samlas varje vecka i ett nyhetsbrev som skickas ut till alla användare. På det sättet kan du enkelt hålla dig uppdaterad inom ditt område.

Läs mer om JP Arbetsmiljönet

Publicerad 15 jan 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023