Möt vår expert i JP Marknadsnet – Carl Anders Svensson

Carl Anders Svensson har arbetat med marknadsrätt sedan 1971 på Advokatfirman för marknadsrätt, som idag heter MarLaw. De arbetar enbart med marknadsrätt samt anknytande rättsområden och Carl Anders har ända sedan starten på byrån analyserat rättsfall inom området. Nu är han aktuell som expert för JP Marknadsnet.

-Jag har egentligen inte haft tillgång till något forum för djupanalyser förutom i samband med processer. Nu ser jag fram emot att få ösa ur min 40-åriga erfarenhet när jag analyserar för JP Marknadsnet, svarar han på frågan om vad det är som lockar med att skriva expertanalyser.

Carl Anders hoppas att samarbetet med JP Infonet kan utveckla hur man praktiskt hanterar juridiken på marknadsrättens område. Särskilt intressant tycker han att det ska bli att få belysa den spännande interaktionen mellan juridik och etik. Det är fråga om två normsystem som delvis överlappar varandra, kompletterar varandra och utövar stark påverkan på varandra. Samhällets lagstiftning kontra näringslivets egenåtgärder i form av etiska regelsamlingar typ ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation.

-Regelmassan ökar och därmed riskerna för företagen, menar Carl Anders. Jag hoppas få medverka till en praktiskt handfast information som är direkt användbar förjurister men också för marknadsförare och beslutsfattare när det gäller marknadsföringsåtgärder. Det ser jag som sagt fram emot.

Vi på JP Infonet ser fram emot samarbetet med Carl Anders Svensson. Hans analyser kan ni hålla utkik efter på JP Marknadsnet.

Publicerad 25 sep 2012

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021

Den 15 december 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny förordning om digitala förmedlingstjänster (DSA). Professor Jan Rosén analyserar här förslaget.

22 mar 2021