JP Infonet lanserar ett nytt arbetsverktyg för dig som arbetar med skolskjutsfrågor

Har man rätt till skolskjuts vid växelvis boende? Om man bryter benet på sportlovet, kan man få skolskjuts då? Den nya tjänsten JP Rättsfallsnet–Skolskjuts hjälper dig att svara på alla dina frågor på skolskjutsområdet.

Genom det nya arbetsverktyget JP Rättsfallsnet-Skolskjuts får du helt nya möjligheter att söka i alla domar på skolskjutsområdet. Samtliga domar som handlar om skolskjutsfrågor finns i databasen som uppdateras dagligen.  Domarna samlas in från alla domstolar i Sverige, inklusive samtliga tingsrätter, och blir enkelt och smidigt sökbara med hjälp av Googles kraftfulla sökmotor.

Med Googles sökmotor kan du söka på allt i en dom. Du kan till exempel söka på målnummer, domstolsort, parter, sakfråga, påföljd, eller måltyp. Det innebär att JP Rättsfallsnet-Skolskjuts blir ett värdefullt verktyg för dig som behöver hålla dig uppdaterad på området eller enkelt vill söka fram statistik och nyheter.

Publicerad 12 feb 2014

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023