Brister i skolstatistik

skola-Brister-i-skolstatistik.jpg

En granskning från Riksrevisionen visar att delar av Skolverkets statistik inte håller tillräckligt hög kvalitet.

Bristerna gäller framför allt statistik som ska hjälpa elever att välja skola, samt statistik som används vid fördelning av resurser till skolhuvudmännen för att öka likvärdigheten. 

Granskningen visar vidare att Skolverket inte i tillräcklig utsträckning följer upp vilken statistik som efterfrågas av användarna och att regeringen i sin tur inte följer upp att Skolverket uppfyller sitt statistikuppdrag.

Publicerad 22 nov 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Regeringen presenterade i slutet av april en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i skollagen som avser gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

8 maj 2023