Vart femte barn har utsatts för kränkningar

skola_Vart-femte-barn-har-utsatts-för-kränkningar.jpg

Vart femte barn har blivit kallad för elaka saker eller blivit retad upprepade gånger i skolan. Det visar Rädda Barnens nya undersökning Ung röst med nästan 8 000 svarande barn.

Skolan har ett tydligt uppdrag att skapa en trygg miljö. Den ska förebygga samt aktivt motverka alla former av kränkningar, trakasserier och diskriminering. Trots det visar Rädda Barnens nyligen släppta undersökning Ung röst att dessa incidenter är en del av alltför många barns vardag.

Undersökning visar bland annat:

 • 27 procent av tjejerna har utsatts för sexuella skämt eller trakasserier, och bland killarna är det 34 procent som har utsatts för fysiskt våld i skolan.
 • Vart fjärde barn med utländsk bakgrund har blivit retad eller illa behandlad utifrån hudfärg, kultur, religion eller var man själv eller ens familj kommer från.
 • Alltför många barn får inte tillräckligt med stöd i skolan. Nio procent av de svarande upplever att de inte får den hjälp de behöver i skolan för att klara sina skoluppgifter. Sämst förutsättningar har de som identifierar sig som annat än tjej eller kille. I en jämförelse utifrån kön framgår det att drygt vart femte barn som identifierar sig som annat sällan eller aldrig får den hjälp de behöver.

Publicerad 3 jun 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023