Utredning om hur säkerheten i skolan kan förbättras

skola-Utredning-om-hur-sakerheten-i-skolan-kan-forbattras.jpg

Under de senaste åren har det skett ett antal grova våldsdåd i skolor i Sverige. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet.

Utredaren ska bland annat

 • lämna förslag på operativa samverkansorgan på lokal eller regional nivå
 • lämna förslag på hur skolans beredskap att agera i pågående våldssituationer kan stärkas
 • kartlägga och analysera skolväsendets förebyggande arbete mot hot och våld samt lämna förslag på hur det förebyggande arbetet mot våldsdåd kan stärkas.

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 februari 2023 och slutredovisas senast den 31 augusti 2023.

Publicerad 22 aug 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Efter indikationer på att barns rättigheter inte efterlevs i Sverige genomför Riksrevisionen nu en granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen.

17 jan 2023

Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden i lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

16 jan 2023

Är kommunen skyldig att på något sätt ersätta vårdnadshavare när skolskjutsen inte går som planerat? Vår skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

11 jan 2023