Logga in

Glömt ditt lösenord?

1 av 10 elever i årskurs 9 känner sig inte trygg i skolan

190 000 elever, föräldrar och lärare svarade på skolenkäten som genomfördes av Skolinspektionen hösten 2018. Enkäten visar att den upplevda tryggheten i skolan och ordningen i klassrummet har försämrats något sedan 2013. 

Skolenkäten genomförs två gånger per år och varje enkätomgång omfattar ungefär en fjärdedel av alla skolor i Sverige. Fokus för enkäten hösten 2018 låg på trygghet, studiero, stöd och stimulans.

skola_rapport_otrygg16x9.jpg

Viktiga resultat från höstens enkät:

  • Drygt en av tio elever i årskurs 9 uppger att hon eller han inte känner sig trygg i skolan.
  • Nära sex av tio uppger att andra elever stör ordningen i klassrummet.
  • Nära tre av tio elever i årskurs 9 uppger att skolarbetet är för svårt för dem, och en lika stor andel tycker att skolan ger dem för lite utmanande arbetsuppgifter.
  • Elever i årskurs 9 är mer negativa i sina svar än de i årskurs 5 och gymnasieskolans år 2.
  • Lärare har en mer positiv bild än eleverna, men det som bedöms lågt av elever bedöms i regel även lågt av lärare.

Publicerad 9 apr 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy