OLW har inte ensamrätt till ”fredagsmys”

Det är enligt Marknadsdomstolen inte omöjligt att erhålla varumärkesskydd för vardagliga uttryck, men det ställer höga krav på bevisning i en domstolsprocess. JP Infonets expert Peter Hedberg, advokat och partner på von lode advokater, kommenterar rättsläget i ljuset av MD 2015:11 där OLW nekades rätten till uttrycket ”fredagsmys”.

Varumärken fyller flera funktioner på marknaden. Grundläggande bland dessa är funktionen att garantera konsumenterna varans ursprung, det vill säga, utpeka vem som ansvarar för produkten. Detta kallas för varumärkets ursprungsangivelsefunktion och återfinns i domstolspraxis både på nationell och på EU-nivå. För att varumärket ska uppfylla sina grundläggande funktioner finns lagstöd för när ett varumärke inte får registreras. De så kallade absoluta registreringshindren härstammar från artikel 7 i EU:s förordning om gemenskapsvarumärken (Rådets förordning nr. 207/2009) och har kodifierats i den svenska varumärkeslagen (2010:1877), VML.

Enligt 1 kap. 4 § i varumärkeslagen kan ett varumärke bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknet har särskiljningsförmåga. Vidare anses varumärket, enligt 5 § i samma kapitel, ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från den som tillhandahålls i en annan.

Fortsätt läsa analysen genom att ladda ner den. 

Senast uppdaterad 8 jul 2016

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området