Kan ett handelsbolag ha rätt till momsavdrag för inköp av hästtransport trots att själva fordonet registrerats på en delägare istället för bolaget?

Denna fråga är ett exempel från vår onlinerådgivning med Jan Kleerup.

Ett handelsbolag vars verksamhet består av travsport och träning av travhästar har köpt in en hästtransport där momsen på köpet uppgått till 90 000 kronor. Fakturan är ställd på handelsbolaget men Transportstyrelsens registrering har gjorts på en delägare i bolaget då endast delägaren fick ta lån för inköpet av fordonet. Lånet är upptaget som privatlån i handelsbolaget. Fordonet har, enligt både köpare och säljare, egen karosserienhet och luftspalt men Skatteverket nekar avdrag dels ur ägarsynpunkt (eftersom handelsbolaget inte är registrerad ägare till bilen) och fordonssynpunkt då de hävdar att det är en personbil (lätt lastbil). Finns det något som kan få det att väga över till handelsbolagets fördel vad gäller momsavdraget?

Svar: Om det finns en luftspalt mellan förarhytten och skåpet ska fordonet inte betraktas som en personbil i momshänseende och då ska den ingående momsen vara avdragsgill om bilen används i momspliktig verksamhet, som är fallet här. Dock måste bilen ha förvärvats av samma part som bedriver den momspliktiga verksamheten, det vill säga handelsbolaget. Här har handelsbolaget förvärvat bilen enligt faktura och att sedan bilen hos Transportstyrelsen registreras på en av delägarna ska inte ha någon betydelse vad gäller rätten till avdrag hos handelsbolaget.

Har du frågor inom moms och skatterätt som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning!

Senast uppdaterad 15 sep 2016

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området