Hur ska byggmomsen redovisas?

Denna fråga är ett exempel från vår onlinerådgivning inom moms och skatterätt med Jan Kleerup.

Ett aktiebolag (byggbolag) uppför en fritidsbostad på en av bolaget köpt tomt. När allt är klart ska fastigheten säljas. Bolaget har valt att inte dra av ingående moms för att slippa lägga tillbaka den vid försäljningen av fastigheten. Byggtjänsterna köper man in från ett polskt byggföretag. Hur ska momsen redovisas/deklareras för denna tjänst?

Svar: Eftersom det är ett byggbolag, vilket innebär att man utför byggtjänster på uppdrag, är man skattskyldig till moms även för sådan här produktion i egen regi. Man kan då inte välja att inte redovisa moms för denna fritidsbostad. Om då det polska bolaget är ett byggbolag måste det momsregistreras i Sverige, men omvänd byggmoms ska tillämpas på fakturor till det svenska bolaget. Det innebär att det svenska byggbolaget ska redovisa utgående moms för fakturorna från det polska bolaget och dra av ingående moms med samma belopp. När byggnaden är färdig att tas i bruk ska det svenska bolaget redovisa utgående moms på sina kostnader för att uppföra huset. Någon motsvarande ingående moms finns då inte.

Har du frågor inom moms och skatterätt som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning!

Senast uppdaterad 18 nov 2016

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området