Fel att ta ut moms på frimärken - Sverige fälls i EU-domstolen

EU-domstolen har den 21 april 2014 meddelat dom i mål C-114/14, Europeiska Kommissionen v. Konungariket Sverige. I domen konstaterar EU-domstolen att den svenska lagstiftningen som stadgar att det ska utgå moms på posttjänster inte är förenlig med EU-rätten. I den här analysen kommenterar Ulrika Grefberg och Anna Berggren på Svalner Skatt & Transaktion domen och dess konsekvenser.

Av EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG) framgår att EU:s medlemsstater ska undanta följande transaktioner från moms:

  • Tjänster och därmed förenade varuleveranser som tillhandahålls av det offentliga postväsendet, med undantag för persontransporter och telekommunikationstjänster 
  • (Artikel 132.1 a i mervärdesskattedirektivet)
  • Leverans till det nominella värdet av frimärken giltiga för posttjänster inom respektive medlemsstats territorium, skattemärken och andra liknande märken
  • (Artikel 135.1 h i mervärdesskattedirektivet)

Bestämmelserna ovan är tvingande, vilket innebär att de måste implementeras av alla medlemsstater. Därmed innebär den svenska lagstiftningen, vilken föreskriver att det ska utgå moms på exempelvis frimärken, att Sverige underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt mervärdesskattedirektivet.

Fortsätt läsa analysen genom att ladda ner dokumentet. 

Senast uppdaterad 7 jul 2016

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området