Avbildning av konstverk online

Vad innebär domen i Wikimediamålet för innehavare och användare av digitala bilddatabaser online? JP Infonets expert Daniel Tornberg redogör för de praktiska konsekvenserna av beslutet i denna analys.

Enligt lagen om upphovsrätt får konstverk avbildas, exempelvis genom fotografering, om de är stadigvarande placerade på allmän plats utomhus. Högsta domstolen har meddelat beslut i Wikimediamålet och förklarat att 24 § URL inte ger rätt att överföra fotografier som innehåller sådana konstverk till allmänheten via internet.

Beslutet får långtgående konsekvenser för alla digitala bildbanker med fotografier som innehåller denna typ av konstverk eftersom de måste rättighetsklareras för att kunna användas. Beslutet innebär också att den som skall använda fotografier av angivet slag måste tillförsäkra sig om att tillstånd för användningen finns. JP Infonets expert advokat Daniel Tornberg redogör för beslutets innebörd och dess praktiska konsekvenser.

Ladda ner dokumentet för att läsa hela analysen. 

Senast uppdaterad 26 jan 2017

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området