Logga in

Glömt ditt lösenord?

Stadsjuristens checklistor hjälper handläggare inom socialtjänsten

Natalie Glotz Stade berättar om hur hennes checklistor underlättar det dagliga arbetet. 

Våra uppskattade checklistor i JP Socialnet är ett värdefullt stöd för handläggare och tjänstepersoner inom socialtjänsten. Checklistorna är framtagna tillsammans med JP Infonets expert stadsjurist Natalie Glotz Stade och fungerar som ett praktiskt och metodiskt stöd i handläggningen. Här berättar Natalie mer om sitt arbete med att ta fram checklistorna och på vilket sätt de underlättar det dagliga arbetet.

– När jag blev tillfrågad av JP Infonet om jag ville skapa checklistor och lathundar i JP Socialnet tyckte jag att det var en väldigt bra idé, säger Natalie. De krav som ställs på handläggning av ärenden och hur man gör juridiska bedömningar i sak är inte alltid så enkla att identifiera för någon som inte är jurist.

”Kraven som ställs på handläggningen är inte alltid så enkla att identifiera för någon som inte är jurist.”

Natalie fortsätter att berätta om hur checklistorna stöttar tankeprocessen vid handläggning och underlättar vid ärendehantering.

Checklistorna hjälper till att kunna se och så småningom internalisera de tankesteg som tvingande måste följas i en viss ordning för att tillämpa lagstiftningen korrekt, framhåller Natalie. 

I det dagliga arbetet finns det flera fördelar med att använda checklistor, menar Natalie, både på kort och lång sikt. 

– Absolut, checklistorna hjälper till att skapa ordning och reda i ärendena, och längre fram i beslutet. Checklistorna och arbetssättet förenklar för icke-jurister att navigera i bestämda juridiska sammanhang och situationer. Det kan exempelvis handla om att skriva överklaganden eller inlagor i en domstolsprocess eller att delta i en muntlig förhandling.

”Alla som handlägger ärenden inom socialtjänsten kan ha nytta av checklistorna.” 

– Checklistorna är framtagna för tjänstepersoner inom socialtjänsten, fortsätter Natalie, de underlättar för en icke-jurist att se vad som är juridiskt relevant och väsentligt.

Checklistorna i JP Socialnet tar bland annat upp ärenden som gäller biståndsinsatser, missbruk, nyanlända, LVU och handläggningsfrågor. 

– Alla som handlägger ärenden inom de respektive områdena och sammanhangen kan ha nytta av checklistorna, menar Natalie. Checklistorna underlättar arbetsstrukturen och gör att man håller hjärnan och resonemangen på rätt spår hela tiden.

Avslutningsvis lyfter Natalie fram ytterligare användningsområden.

– Checklistorna kan också vara till bra hjälp när socialtjänsten arbetar fram processer eftersom mina checklistor återspeglar det juridiska arbetssättet!

Några exempel på checklistor som finns i JP Socialnet är: ”Bedömningar enligt LSS”, ”Att skriva ett överklagande till kammarrätten eller HFD” och ”Handläggning efter att beslutet är fattat – rättelse, omprövning och överklagandegången”. Vill du få tillgång till alla checklistor? Testa JP Socialnet gratis!

Publicerad 23 feb 2017