Ledarbloggen

Vilka är anledningarna till att chefer inom den offentliga sektorn väljer att lämna eller stanna kvar?


I detta inlägg lyfter Cecilia Grefve Lang fram resultaten från en forskningsrapport som ställt frågan om varför chefer inom offentlig sektor väljer att lämna eller stanna kvar på sina jobb. 

God fortsättning på 2019


Omorganisationer är så klart inte alltid av ondo, men är alla som genomförs verkligen nödvändiga? I årets första blogginlägg reflekterar Cecilia Grefve om då-och-nu och önskar en god fortsättning på 2019.

Det behövs ett perspektivbyte


Under den senaste tiden har vi gång på gång påmints, inte minst genom medierapporteringen, om hur våra olika system inte samverkar och hur enskilda inte får den vård, stöd och behandling som hen behöver.

En människa som inte har information kan inte ta ansvar. En människa som har information kan inte undgå att ta ansvar.


Jag har flyttat och i mina gömmer hittade jag denna gulnade något slitna och vällästa bok från 1985, Riv pyramiderna av Jan Carlzon.

Läs mer

Hälsosamt och främjande ledarskap


Nu är vi igång! Här kommer jag att skriva om ledarskap om dess möjligheter men också svårigheter, om intressant ledarskapslitteratur men också om aktuell ledarskapsforskning. Jag kommer även att be personer att gästblogga såväl interna som externa gästbloggare. 

Läs mer

Välkommen till JP Infonets ledarblogg


”Man kan inte bromsa i uppförsbacke", det gäller just nu mig, men det kan i allra högsta grad även gälla när man arbetar och driver förbättringsarbete eller när ledarskapet är fullt med utmaningar.

Läs mer