Rådgivning

Vi hjälper och vägleder dig med juridisk rådgivning och andra rådgivningslösningar som skräddarsys efter ditt behov. Våra erfarna jurister och rådgivare är specialiserade inom flertalet ämnesområden och finns till hands både för enklare frågor och längre uppdrag.

Rådgivning inom arbetslivsfrågor

Rådgivning inom arbetslivsfrågor

Låt våra jurister hjälpa dig att reda ut frågetecken kring exempelvis uppsägning, omplacering eller anställningsavtal. 

Läs mer
Rådgivning inom dataskydd

Rådgivning inom dataskydd

Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till!

Läs mer
Rådgivning för drönarjuridik

Rådgivning för drönarjuridik

Använder ni drönare i verksamheten och behöver hjälp att hantera regler och säkerhet? Låt oss hjälpa er att flyga säkert och lagligt!

Läs mer

  

Rådgivning inom miljö

Rådgivning inom miljö

Har du frågor som rör strandskydd, förelägganden eller avfall? Låt oss hjälpa dig reda ut frågetecknen.

Läs mer
Rådgivning inom samhällsbyggnad

Rådgivning inom samhällsbyggnad

Är du i behov av juridiskt stöd? Vi hjälper gärna till med frågor kring exempelvis PBL.

Läs mer
Rådgivning inom skola

Rådgivning inom skola

Har du frågor som rör till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden inom skolan? Låt oss hjälpa till! 

Läs mer

  

Rådgivning inom sociala frågor

Rådgivning inom sociala frågor

Känner du svårigheter med frågor inom ekonomiskt bistånd, LVU eller LSS? Låt våra jurister hjälpa till!

Läs mer
Rådgivning inom upphandling

Rådgivning inom upphandling

Vi upprättar rättsutredningar, granskar anbud och hjälper dig genom hela upphandlingsprocessen. 

Läs mer