Socialrätt och verktyg för dig som arbetar med sociala frågor

Socialrätt är vårt största rättsområde. Vi förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Vi har stor expertis på området och kan erbjuda de verktyg och tjänster som du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. 

Socialrätten täcker in socialtjänstens alla ansvarsområden – frågor om barn och unga, brottsoffer, ekonomiskt bistånd, familjerätt, funktionshinder, integration och asylsökande, missbruk, skuldsanering samt äldreomsorg. Dessutom ingår allmän förvaltningsrätt, till exempel frågor om handläggning och sekretess. Till socialrätten brukar man också räkna bidrag inom socialförsäkringen, så som assistansersättning, vårdbidrag och bilstöd.

För att se en förteckning över våra webbtjänster väljer du antingen Socialtjänst eller Socialförsäkring nedan.

Rådgivning inom sociala frågor

Rådgivning inom sociala frågor

Känner du svårigheter med frågor inom ekonomiskt bistånd, LVU eller LSS? Låt våra jurister hjälpa till!

Läs mer
Barnkonventionen i praktiken

Barnkonventionen i praktiken

Den här interaktiva webbkursen ger dig både kunskap om konventionen och förutsättningar att börja använda den i din verksamhet.

Läs mer här
Dokumentation och handläggning

Dokumentation och handläggning

Vår egen juridiska rådgivare går igenom de nya reglerna kring dokumentation och handläggning i denna fördjupningskurs på webben.

Läs mer
Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

Det här är en kurs för dig som arbetar inom socialtjänsten och vill få kunskaper om myndigheters hantering av allmänna handlingar.  

Läs mer
Kundanpassade utbildningar inom socialrätt

Kundanpassade utbildningar inom socialrätt

Vi erbjuder kundanpassade utbildningar inom bland annat LVU, LVM, LSS, SoL och andra frågor som berör rättsområdet.

Läs mer

Nyheter