Socialrätt och verktyg för dig som arbetar med sociala frågor

Socialrätt är vårt största rättsområde. Vi förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Vi har stor expertis på området och kan erbjuda de verktyg och tjänster som du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. 

Socialrätten täcker in socialtjänstens alla ansvarsområden – frågor om barn och unga, brottsoffer, ekonomiskt bistånd, familjerätt, funktionshinder, integration och asylsökande, missbruk, skuldsanering samt äldreomsorg. Dessutom ingår allmän förvaltningsrätt, till exempel frågor om handläggning och sekretess. Till socialrätten brukar man också räkna bidrag inom socialförsäkringen, så som assistansersättning, vårdbidrag och bilstöd.

För att se en förteckning över våra webbtjänster väljer du antingen Socialtjänst eller Socialförsäkring nedan.

Låt utbildningen komma till er!

Låt utbildningen komma till er!

Upptäck våra kundanpassade utbildningar med rutinerade jurister och uppskattade föreläsare.

Läs mer
Rådgivning och stöd

Rådgivning och stöd

Vi erbjuder allt från enkel rådgivning online till mer omfattande konsultuppdrag som anpassas specifikt efter era önskemål.

Läs mer
Juridiska uppdateringskurser på webben

Juridiska uppdateringskurser på webben

Nu kan alla ta del av aktuell information på dina egna villkor! 

Läs mer
Smartphones i verksamheten

Smartphones i verksamheten

Under denna fördjupningskurs går socialrättsjurist Emmelie Pettersén Uggla igenom vad som händer när både handläggare och brukare plötsligt har en smartphone i fickan. 

Läs mer
Dokumentation och handläggning

Dokumentation och handläggning

Vår egen juridiska rådgivare går igenom de nya reglerna kring dokumentation och handläggning i denna fördjupningskurs på webben.

Läs mer
Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

Det här är en kurs för dig som arbetar inom socialtjänsten och vill få kunskaper om myndigheters hantering av allmänna handlingar.  

Läs mer

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Nyheter