JP Rättsfallsnet–Trafik ger dig till tillgång till alla domar inom trafikområdet.

I JP Rättsfallsnet–Trafik hittar du bland annat domar som rör körkort, trafik och transporter, trängselskatter och vägsäkerhet. Du finner domar som rör alla för trafikområdet relevanta lagar och förordningar som till exempel trafikförordningen och yrkestrafiklagen. Tjänsten är bland annat användbar för dig som arbetar med körkortsfrågor och handläggning.  

I vår databas har vi byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Det är ur denna samling som JP Rättsfallsnet–Trafik hämtar samtliga domar och beslut som berör trafikområdet. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.  

JP Rättsfallsnet-Trafik bevakar samtliga nya rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna och förvaltningsrätterna.