En enkel och användarvänlig lagbevakningstjänst inom miljöområdet med kompletterande juridisk vägledning.

I JP Laglista Miljö hittar du ett standardpaket med de lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rättsliga dokument som är relevanta inom miljörätten. Här finns bestämmelser om avfall, energi, hälsoskydd, kemikalier och skydd mot olyckor.

Vår laglista inom miljö finns i tre olika versioner. En för offentlig sektor, en för privat sektor samt en för privat sektor med anmälnings- eller tillståndsplikt. I versionen för offentlig sektor ingår även offentlig upphandling och i den för tillståndspliktiga verksamheterna tillkommer regler om egenkontroll.

Som kund får du även en egen kontaktperson med juridisk kompetens som hjälper till att hålla er laglista uppdaterad och meddelar er vad nya lagändringar innebär. Ni får även stöd i tillämpningen och möjlighet att ställa enklare juridiska frågor.

Kompletterande tjänster

Vi erbjuder även en laginventering av er verksamhet med möjlighet att kundanpassa laglistan specifikt efter vilka lagar som ni berörs av. När er verksamhet utvecklas eller förändras hjälper vi till att komplettera och anpassa laglistan efter det nya behovet.

Behöver ni mer omfattande stöd erbjuder vi även internrevision, rådgivning och kundanpassade utbildningar. Läs mer om våra erbjudanden här.