Migrationsrätt och verktyg för rättsområdet

Våra tjänster för dig som arbetar med migrationsrätt på advokatbyrå, domstol eller myndighet. Passar även för dig som arbetar med flyktingmottagning eller integrationsfrågor i en kommun eller frivilligorganisation. Här hittar du information som rör bland annat asyl, uppehållstillstånd, avvisning, integration, diskriminering och medborgarskap.

Rådgivning inom sociala frågor

Rådgivning inom sociala frågor

Känner du svårigheter med frågor inom ekonomiskt bistånd, LVU eller LSS? Låt våra jurister hjälpa till!

Läs mer
Kundanpassade utbildningar inom socialrätt

Kundanpassade utbildningar inom socialrätt

Vi erbjuder kundanpassade utbildningar inom bland annat LVU, LVM, LSS, SoL och andra frågor som berör rättsområdet.

Läs mer
JP Webbkurs – Arbetsmiljö bas

JP Webbkurs – Arbetsmiljö bas

Behöver du grundläggande kunskaper om arbetsmiljöjuridik? I den här kursen går vi igenom ansvarsfrågor, samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Nyheter