Socialrättsdagen

Vissa ärenden inom socialtjänsten är särskilt komplexa. De som hamnar mellan stolarna och drar ut på tiden. Vår konferens Socialrättsdagen som vi anordnar i samarbete med Vision fokuserar på just dessa ärenden och på vad vi behöver göra för att komma tillrätta med dem – utifrån olika perspektiv: lagstiftning, rättspraxis, forskning, politik, och brukare.

Till vem riktar sig konferensen?


Konferensen riktar sig till dig som arbetar med lednings- och utvecklingsansvar inom socialtjänst och förvaltning. Den är också för dig som arbetar som socionom, psykolog, psykiater och konsult inom privat eller offentlig sektor. 

Varför ska du delta på just den här konferensen?


Du får delta i en fördjupad kunskapsdag om hur vi kan hitta lösningar för de ärenden som drar ut på tiden och fastnar i socialtjänsten. Målsättningen med konferensen är att både få kunskap om den bakomliggande problematiken men också om hur aktörer kan samverka bättre.

På våra konferenser lägger vi stort fokus på just kunskapsdelen och att du ska få med dig konkreta verktyg hem till din arbetsvardag. Vi tror också att det är oerhört viktigt med diskussion och utbytet med andra deltagare och avsätter därför tid till detta under konferensen. 

Vad kommer konferensen innehålla?

  • Kartläggning och identifiering av svåra ärenden
  • Vilka ärenden hamnar ”mellan stolarna”?
  • Vad behöver vi förändra på individ, grupp- och systemnivå?
  • Juridiskt beslutsstöd
  • Rättsregler för samverkan
  • Huvudmannaskap
  • Samverkan och samordning
  • Förebyggande arbete och tidiga insatser