Allmänna villkor konferenser

Anmälan

Anmälan bekräftas inom 30 min efter det att en anmälan är gjord. Inbjudan skickas ut tre veckor före kursens genomförande. Avgiften faktureras med tillkommande moms. I avgiften ingår kaffe och lunch.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in, eller flytta fram en konferens, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställd konferens på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar före konferensen.

Upplysningar

Vi har enbart företag och organisationer som kunder och kan inte ge möjlighet för privatpersoner att gå på våra utbildningar.

För upplysningar eller frågor ring oss på telefon 042 - 495 42 55 eller skicka ett mejl till konferens@jpinfonet.se

Avbokning

Fri avbokning gäller senast fjorton dagar före konferensen. Vid avbokning senare än fjorton dagar men tidigare än sju dagar före konferensen debiteras 1 000 kr plus moms. Vid avbokning senare än sju dagar men tidigare än tre dagar före konferensen debiteras halva avgiften. Vid avbokning senare än tre dagar före konferensen debiteras deltagaren hela avgiften. Byte av deltagare kan ske före eller i samband med konferensen och är avgiftsfri.

Resa och logi

Resa och logi ingår inte i avgiften utan bokas och betalas av deltagaren.

Sjukförsäkring

JP Infonet erbjuder en kostnadsfri sjukförsäkring som gäller om deltagaren blir sjuk dygnet före konferensen.

  • Sjukförsäkringen gäller vid akut sjukdom, dygnet före konferensen genomförande. Anmälan om sjukdom ska ske senast kl 8.00, konferensdagen, till konferens@jpinfonet.se eller på telefon 042 - 495 42 55.
  • Sjukförsäkringen ger rätt till ett tillgodohavande på en kommande konferens under de närmaste tolv månaderna. Tillgodohavandet skickas till arbetsgivaren och motsvarar värdet på den aktuella konferensen. Tillägg till dyrare konferens kan göras.
  • Vid förfrågan ska sjukfrånvaron kunna styrkas.

Reglerna för avbokning i övrigt och för byte av deltagare kan alltid användas som vanligt och du kan alltid ta in egen ersättare även utanför din organisation eller ditt företag.