Sara Bystedt

Redaktör, jurist

Sara Bystedt är jurist med inriktning offentlig rätt. Sara har tidigare arbetat inom Kriminalvården, som handläggare på Skatteverket och Värmlands tingsrätt. Hon arbetar på Stockholmskontoret.

Sara är redaktör för JP Juridiskt bibliotek och ansvarig för JP Infonets lagkommentarer.

Sara är för närvarande tjänstledig.

Kontakt

E-post: sara.bystedt@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 120 990 82