Sara Bystedt

Redaktör, jurist

Sara Bystedt är jurist med inriktning offentlig rätt. Sara har tidigare arbetat inom Kriminalvården, som handläggare på Skatteverket och Värmlands tingsrätt. Hon arbetar på Stockholmskontoret.

Sara är ansvarig redaktör för JP Infonets lagkommentarer.

Kontakt

E-post: sara.bystedt@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 120 990 82