Olivia Åman

Redaktör, jurist

Olivia Åman arbetade tidigare som redaktör på JP Miljönet och JP Räddningsnet, Olivia arbetade också med vår lagefterlevnadstjänst JP Laglistor. Hon tog sin juristexamen vid Umeå Universitet och har ett stort intresse för både miljö- och samhällsfrågor.