Jens Svedman

Jurist

Jens Svedman är jurist och arbetade tidigare som redaktör för informationstjänsterna JP Skolnet och JP Förvaltningsnet.