Sven Olsson

Biträdande jurist, Hannes Snellman advokatbyrå

Sven arbetar med upphandlingsrätt i Hannes Snellmans arbetsgrupp för konkurrensrätt och upphandling. Han är medförfattare till lagkommentarer av LOU.