Natacha Otte Widgren

Biträdande enhetschef Upphandlingstillsyn, Konkurrensverket