Livia Elveljung

Livia har tidigare arbetat med upphandlingsrätt i Hannes Snellmans arbetsgrupp för konkurrensrätt och upphandling. Livia är medförfattare till lagkommentarer till LOU.