Jonas Holm

Senior Associate, Advokatfirman MarLaw

Jonas Holm är verksam som Senior Associate på Advokatfirman MarLaw. Han är specialiserad inom affärsjuridik, immaterialrätt, dataskydd, tvistelösning och förvaltningsrätt. Jonas har gedigen erfarenhet från internationellt arbete med immaterialrätt, dataskyddsfrågor, lagstiftningsarbete och kollektiv rättighetsförvaltning i en EU-kontext och har arbetat som sakkunnig i Regeringskansliet. Han företräder regelbundet företag, organisationer och privatpersoner vid tvistelösning och i domstol. Jonas har skrivit författningskommentarer till upphovsrättslagen, är en flitigt anlitad föreläsare vid universitet och högskolor och är också specialiserad på juridik som rör forskning och högre utbildning samt bibliotek och har ett särskilt intresse för juridiska frågor relaterade till artificiell intelligens (AI) och digitalisering.

Jonas skriver för JP Marknads- och immaterialnet.