Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Jonas Ebbesson

Professor i miljörätt, Stockholms universitet

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt, tidigare dekan vid Juridiska fakulteten och chef för Stockholms miljörättscentrum vid Stockholms universitet. Han var ordförande i Aarhus Convention Compliance Committee 2011–2021. Han har skrivit mycket om gränsöverskridande dimensioner av miljölagstiftning, inklusive om demokratiska rättigheter och mänskliga rättigheter, företagsansvar, miljörättvisa, klimaträtt, och juridik i relation till social-ekologisk resiliens, planetära gränser, antropocen och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Han har dessutom varit konsult eller expert för statliga och mellanstatliga organ och för icke-statliga organisationer för miljö- och utvecklingsbistånd, advokatbyråer; samt juridiskt biträde vid svenska domstolar och Europadomstolen i frågor som rör miljö och hälsa.