Gunnel Lindberg

Ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Gunnel Lindberg är särskild utredare på Regeringskansliet och ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.