Carina Holmgren

Advokat och delägare, holmgrenhansson Advokatbyrå

Carina Holmgren har lång erfarenhet av miljö- och fastighetsrätt och av att föra processer i mark- och miljödomstol. Carina undervisar även en hel del inom sina expertområden. Hon skriver för JP Samhällsbyggnadsnet och JP Miljönet.