Annina H. Persson

Professor i civilrätt vid Institutionen för fastigheter och byggande, KTH

Annina H Persson är professor i civilrätt vid Institutionen för fastigheter och byggande, KTH, och gästprofessor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Tidigare Marie Curie Fellow vid universitet i Bremen, Tyskland samt gästprofessor vid Riga Graduate School of Law, Lettland. Forskar inom den centrala förmögenhetsrätten med särskild inriktning mot krediträtt, sakrätt och insolvensrätt. Har innehaft flera expert- och styrelseuppdrag samt är dessutom författare till ett flertal vetenskapliga verk inom området.

Författare i följande tjänster