Nils Allan Danielsson

Socionom och utredare på enheten för ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknad- och Socialförvaltningen i Karlstad kommun

Socionom Nils Allan Danielsson har arbetat som utredare på enheten för ekonomiskt bistånd på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun. Nils Allan har arbetat med ekonomiskt bistånd under drygt tjugo års tid. Han har förutom erfarenhet av handläggningsarbete, även handledaruppdrag från flera kommuner och har de senaste åren lett flera uppskattade utbildningar med inriktning på ökad säkerhet vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Nils Allan Danielsson håller utbildning inom socialrätt.

Kurser

Handläggning av ekonomiskt bistånd
Ny som handläggare inom ekonomiskt bistånd