Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kenneth Bratthall

EU-rättslig expert, tidigare avdelningsordförande i Försäkringsöverdomstolen.

Kenneth Bratthall tog sin jur. kand. examen vid Lunds universitet 1963. Han har nära 50 års arbetslivserfarenhet från det svenska domstolsväsendet och lagstiftningsarbete. Han var åren 1988 – 1995 avdelningsordförande i Försäkringsöverdomstolen. 1994 studerade han Europarätt vid franska domarskolan (É.N.M.). Vid hemkomsten utnämndes han till hovrättslagman i Svea Hovrätt men har sedan dess  undervisat domare om EU-rätten och dess tillämpning, bland annat på uppdrag från EU-kommissionen i samtliga nya medlemsstater under åren 2006 - 2013. Kenneth är JP Infonets EU-rättsliga expert och skriver merparten av de referat som publiceras i JP Rättsfallnet - EU.