Logga in

Glömt ditt lösenord?

Henry Freij

Socionom, Konsult

Henry Freij är socionom med lång och bred erfarenhet av arbete inom kommunal socialtjänst. Henry har bl.a. arbetat som socialsekreterare, individ- och familjeomsorgschef, äldreomsorgschef och socialchef. Han har under många år varit ombud i domstol i SoL-, LVU- och LVM-mål samt mål gällande färdtjänst och riksfärdtjänst. Henry har även under många år genomfört utbildningar inom socialtjänstområdet samt om färdtjänst och riksfärdtjänst. Han har också haft uppdrag för SKL i färdtjänst- och riksfärdtjänstfrågor samt deltagit som expert i Färdtjänstutredningen. Henry är dessutom författare till SKL:s välkända Färdtjänsthandbok samt till Svenska Färdtjänstföreningens handböcker om färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Författare i följande tjänster