Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Samtalen till Bris ökade under lovet

Nio procent fler samtal till Bris jämfört med förra sommaren. Samtalen om allvarlig psykisk ohälsa har ökat mest.

22 aug 2023

Får lärare spela in ett samtal utan elevens vetskap?

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023

Nationellt hälsoprogram för barn och unga

Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder ska tas fram.

18 aug 2023

Lagrådsremiss om förslag till ändringar i skollagen

Regeringen presenterade i slutet av april en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i skollagen som avser gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

8 maj 2023

ChatGPT kommer att revolutionera mänskligt arbete – så påverkas skolans värld

I denna analys kommer vår expert Charlotta Kronblad att utforska förutsättningarna för den artificiella intelligensens intåg i skolans värld och hur vi bäst kan förbereda oss inför detta.

24 apr 2023

Regeringen satsar på akutskolor, speciallärare och elevhälsan

Regeringen har beslutat om en ny statsbidragsförordning där bidrag ska gå till personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan.

18 apr 2023

Proposition om ändringar i gymnasieutbildningarna

Regeringens proposition till riksdagen innehåller flera förslag på ändringar i både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. En av ändringarna syftar till att öka antalet som väljer ämnet matematik.

18 apr 2023

Vad har huvudmannen för ansvar när arbetet kring kränkande behandling delegerats till rektor?

Är huvudmannen skyldig att följa upp varje enskilt ärende trots att det är delegerat till rektor? Vår skoljurist besvarar frågan!

10 mar 2023

Kan personal på en APL-plats utsätta elev för kränkande behandling?

Omfattas personalen på en APL-plats av 6 kap. 9 § skollagen eller faller de utanför kretsen "personal"? Läs juristens svar!

9 mar 2023

Hur ska begreppet ”anser” tolkas när det gäller kränkande behandling?

Vår skoljurist Janna Sundberg svarar på frågan.

8 mar 2023

Beslut om att behandla personuppgifter i skolplattform ska motiveras

En kommun fattade ett beslut om behandling av personuppgifter i en skolplattform. JO konstaterar att det fanns stora brister i det första beslutet, och att kommunen inte heller hade lagstöd för att ändra det.

28 feb 2023

Utredning om skolornas roll i det brottsförebyggande arbetet

För att skapa en tryggare och säkrare skolmiljö beslutar regeringen att utreda hur skolornas brottsförebyggande arbete kan lagstadgas.

14 feb 2023

Vad ska en klasslista innehålla?

Vår skoljurist Maria Bjurholm svarar på frågan.

10 feb 2023

Lovskola redan i låg- och mellanstadiet

Nu gör regeringen det möjligt för skolorna att kunna erbjuda lovskola redan i låg- och mellanstadiet. Anledningen är att alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan.

9 feb 2023

Granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen

Efter indikationer på att barns rättigheter inte efterlevs i Sverige genomför Riksrevisionen nu en granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen.

17 jan 2023

Uppdrag om utökad undervisningstid i lågstadiet

Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden i lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

16 jan 2023

Är kommunen skyldig att ersätta vårdnadshavare när skolskjutsen uteblir?

Är kommunen skyldig att på något sätt ersätta vårdnadshavare när skolskjutsen inte går som planerat? Vår skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

11 jan 2023

Regeländringar på skolområdet januari 2023

Nytt år, nya lagändringar. Även 2023 blir det flera förändringar i skollagen och skolförordningen. Här hittar du ett urval av de lagändringar som börjar gälla.

11 jan 2023

1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,